DELA

Finström vill köpa deponimark

FINSTRÖM. Finströms kommun vill köpa den mark i Tärnebolstad som man nu arrenderar och har en deponi på.
Kommunstyrelsen har gett vikarierande kommundirektör Niklas Oriander och styrelseordförande Roger Höglund i uppdrag att utreda möjligheterna för kommunen att lösa in området. (ml)