DELA

Finström vill köpa brandpump

Efter sommarens skogsbränder anser Finströms kommun att det finns behov av att investera i ändamålsenlig utrustning för mark- och skogsbränder och anhåller därför om landskapsmedel att köpa en brandpump.

– Pumpen kan användas för att ta släckningsvatten ur sjöar och vattendrag vilket minskar behovet av stora uttag från befintligt vattenpostnät då vattennivåerna i vattentäkterna kan vara ansträngt låga.

Pumpen ska vara portabel och kunna användas i hela landskapet och också kunna lyftas ombord på en båt för att möjliggöra en sjötransport. Landskapet stöder inköpet med högst 10 000 euro. (hh)