DELA

Finström vill ha facebooksida

Ledningsgruppen i Finström har diskuterat möjligheten att skapa en officiell facebooksida för kommunen. Sidan skulle komplettera kommunens nuvarande informationskanaler infobladet och kommunens hemsida. På facebooksidan skulle information om kommunala beslut och aktuella händelser i kommunen läggas ut. Sidan skulle administreras av kultur och fritidschefen.
Kommunstyrelsen diskuterade förslaget om en facebooksida på sitt senaste möte men beslöt att bordlägga ärendet. (ml)