DELA

Finström vill ha egen vimpel

Kommuninvånare i Finström har begärt att få en egen officiell flagga.. Förslaget har väckts med hänvisning till den populära Lemlandsvimpeln som kombinerar det kommunala vapnet med ränder i gult, rött och blått.
Kultur- och fritidsnämnden i Finström har godkänt förslaget. På nämndens möte förra veckan fick kultur- och fritidschefen uppdraget att ta fram förslag och prisuppgifter på en officiell flagga för Finström.
Vimpeln skall, som den i Lemland, säljas till självkostnadspris. (tt-s)