DELA

Finström utan kommundirektör

FINSTRÖM. Niklas Oriander slutar som Finströms kommundirektör. Det blev klart då Finströms kommunfullmäktige valde att inte bevilja tjänstledighet utan återremitterade ärendet till kommunstyrelsen. Oriander har ansökt om att i första hand få tjänstledighet för att hans fru, Suzan Eriksson, tackat ja till ett 1-årigt FN-uppdrag i Moçambique.
Anledningen till att Oriander inte beviljades den tjänstledighet som han i första hand ansökt om är, enligt kommunstyrelsen, att kommunen befinner sig i en förändringsprocess. Oriander slutar den 28 februari.
Tills att en ny kommundirektör tillträder är Ida Eklund t.f. kommundirektör. (al)