DELA

Finström synar sina nämnder

Finströms kommunfullmäktige vill att man tittar närmare på kommunens nämndstruktur inför inkommande mandatperiod. Frågan väcktes på fullmäktiges senaste möte i form av en hemställningsmotion av Björn Grüssner (Lib).
För en dryg vecka sedan beslöt Jomala, som första kommun på Åland, att från och med nyår slopa alla nämnder utom byggnadsnämnden. (tt-s)