DELA

Finström ställer nya krav på Mise

FINSTRÖM Kommunstyrelsen i Finström föreslår att kommunen skall stanna kvar i Mise men inte utan villkor.
Styrelsen föreslår att fullmäktige skall kräva att Mises styrelse omfattar planen för avfallshanteringen i Finström med tillägget att en mobil återvinningscentral finns tillgänglig i kommunen minst två gånger i veckan. Kommunstyrelsen vill också att företagarnas behov av avfallshantering tryggas och att man gör en utvärdering av avfallshanteringen före den sista september nästa år.
Finström, Mise och Saltviks returdepå ab har kommit överens om att arbeta för ett samarbete kring Saltviks bemannade återvinningscentral. Ett sådant samarbete kräver att vissa juridiska hinder först måste elimineras.
Mises styrelse har möte den 13 december. (tt-s)