DELA

Finström river daghem och röjer ruiner

Finströms kommunfullmäktige beslutade på sitt senaste möte att Godby gamla daghem rivs och att ruinerna efter Godby kongresshotell röjs upp. Rivningen förutsätter intentionsavtal för byggande av seniorboende på daghemstomten. Projektet ska finansieras med banklån.

Kommunen beslutade i fjol att riva Godby gamla daghem på Åkervägen så att tomten kan nyttjas för ett framtida seniorboende i privat regi, och begärde in offerter. I samma anbudsförfrågan begärdes pris på uppstädning av tomten där Godby hotell stod. (ss)