DELA

Finström positivt till flyktingmottagande

Med anledning av kriget i Ukraina ställer sig Finströms kommun positiv till att ta emot flyktingar och ger förvaltningen i uppdrag att i samarbete med tredje sektorn utreda inkvartering och övriga behov inför mottagande. Det beslutade kommunstyrelsen på sitt senaste möte.

På samma möte beslutade kommunstyrelsen att fråga Kommunernas socialtjänst om de kan ta på sig en koordinerande funktion för integrationsfrågor. Enligt Finström är det i dag otydligt vilka delar av integrationen som är kommunernas ansvar och vilka som är KST:s. (ss)