DELA

Finström kan få nya hemvårdstjänster

FINSTRÖM. Kommunstyrelsen vill satsa på två eller tre nya hemvårdstjänster nästa år i stället för att bygga ut äldreboendet Rosengård i Godby.
Det säger ordföranden Roger Höglund (C) efter att styrelsen enats om ett budgetförslag för nästa år.
Hemvårdssatsningen innebär att äldreomsorgen ligger 62.000 över budgetramen.
Socialvården ligger 17.000 euro över budgetramen på grund av ett höjt anslag för handikappservicen. Skolnämndens budgetförslag ligger 9.000 euro över ram eftersom verksamheten kan ändras nästa år genom flytten av Sunnanberg och ett ökat elevantal.
Budgetförslaget visar ett plus på 16.000 euro. (pd)