DELA

Finström får bidrag till brandbil

Landskapsregeringen har beslutat att dela ut landskapsandelar för anskaffning av brand- och räddningsutrustning.
Finströms kommun får en landskapsandel om 50.000 euro för anskaffning av brandbil. Eckerö kommun får 1.483 euro för skogsbrandutrustning och Vårdö kommun 3.808 för en släpvagn som kan användas vid tidiga släckningsinsatser.
Räddningsområde Ålands landskommuner beviljas 3.496 euro för utrustning och för utbildning och information.
Landskapsregeringen beslutade också att upp till 11.800 euro finansiera räddningsområde Ålands landskommuners och Mariehamns räddningsverks inköp av stabiliseringsutrustning för fordon i samband med olyckor. (aks)