DELA

Finström dryftar Mise i morgon

Frågan om Finströms kommun skall vara med i Mise eller inte kommer upp i kommunfullmäktige på sammanträdet i morgon kväll.
Kommunstyrelsen har behandlat frågan och var enig om att Finström skall stanna kvar i förbundet.
Fullmäktige behandlar i morgon också en anhållan om en tilläggsbudget för socialförvaltningen. De sociala kostnaderna har år 2009 blivit 157.200 euro dyrare än beräknat. Mest har åldringsvårdens kostnader stigit.
Kommunstyrelsens förslag till budget för 2010 finns på mötesagendan och dessutom skall fullmäktige ta ställning till den nya tjänsten som äldreomsorgsledare som styrelsen vill inrätta i samarbete med Geta. (tt-s)