DELA

Finström byter fullmäktigebas

Åke Mattsson (Lib) kommer av Liberalerna i Finström att föreslås som ny ordförande i Finströms kommunfullmäktige.

I och med att nuvarande ordförande Viveka Eriksson (Lib) flyttar till Mariehamn har hon anhållit om befrielse från sina kommunala uppdrag.

Det skriver Liberalerna i Finström i ett pressmeddelande. (jo)