DELA

Finström behåller skattesatserna

Kommunfullmäktige i Finström bestämde på sitt senaste möte att skattesatserna behålls på samma nivå nästa år som under 2014. Det innebär att inkomstskattesatsen fortsättningsvis blir 19,50 procent.
Den allmänna fastighetsskatten blir 0,75 procent, fastighetsskatten för övriga bostadsbyggnader blir 0,90 procent och för stadigvarande bostäder uppbärs ingen fastighetsskatt. Hundskatt uppbärs inte heller i Finström nästa år. (ml)