DELA

Finström behåller sin skattesats

FINSTRÖM. Inkomstskattesatsen i Finström blir oförändrad på 19,5 procent nästa år. Det beslöt kommunfullmäktige vid sitt senaste möte. Elof Johns föreslog en sänkning till 19 procent, men efter omröstning föll förslaget med siffrorna 11–2, där två avstod från att rösta.
Fastighetsskatten blir även den oförändrad vilket innebär en allmän skatt på 0,75 procent, för stadigvarande bostad 0,1 procent samt för övriga bostadsbyggnader 0,9 procent. Vid mötet slog man också fast att ingen hundskatt ska uppbäras nästa år. (mt)