DELA

Finström ansöker om amorteringsfrihet resten av året

Finströms kommun arbetar som bäst med bokslutet för 2019 och budgeten 2021. Det skriver kommundirektör Erik Brunström i kommunens senaste informationsblad till alla invånare. Kommunen ska ansöka om lån för årets investeringar och även om amorteringsfrihet på befintliga lån under resten av 2020.

Andra nyheter i informationsbladet är att mattvätten vid Ålands idrottscenter öppnade 11 maj för kommuninvånare från Finström, Saltvik, Geta och Sund, samt att vandringsleden Godbyrundan har fått nya markeringar. Start och mål är vid idrottscentret vid tennisbanorna. Rundan är 7,5 km lång och markerad med stolpar med vitmålad topp. (ss)