DELA

Finnlines låg bakom hamnvinst

Långnäs hamn ab gjorde 500 170,94 euro i vinst under 2014. Resultatförbättringen berodde i huvudsak på all Finnlines trafikerande i hamnen under hela året jämför med tre månader under 2013.

På bolagsstämman som hölls i förrgår återvaldes hamnbolagets styrelse. Som ordföranden fortsätter Anders Englund, vice ordföranden är Mia Hanström och de övriga styrelsemedlemmarna är Dan E. Eriksson, Eva Dahlén och Mika Nordberg. (al)