DELA

Finländarna får allt färre barn

Antalet barn som föds har sedan 2010 minskat i hela Norden – och trenden är speciellt stark i Finland där födelsesiffrorna varit rekordlåga tre år i rad.