DELA

Finansminister hörs om momsförslag

Landskapets finansminister Mats Perämaa (Lib) reser på tisdag till Helsingfors för att höras av riksdagens finansutskotts skattedelegation.
Mötet gäller förslaget till ändring av momslagstiftning som skulle innebära stora inkomstbortfall för Posten Åland och andra företag som sänder paket över skattegränsen.
Landskapsregeringen avger också ett skriftligt utlåtande om lagförslaget som går ut på att sänka maxgränsen för momsfria försändelser. (pd)