DELA

Finansinspektionen varnar Ålandsbanken

Finansinspektionen ger Ålandsbanken en offentlig varning för att under drygt två år ha registrerat kundernas värdepapper så att det fanns risk för att de kunde förväxlas med bankens egna tillgångar.
Finansinspektionens direktion beslöt på sitt sammanträde i måndags att felet är så grovt att det inte räcker med den lindrigare påföljden offentlig anmärkning. Banken berättade om varningen i ett börsmeddelande i morse.
Felet uppdagades vid en inspektion som Finansinspektionen genomförde av transaktionsrapporteringen i Ålandsbanken i fjol våras. Banken hade under drygt två år, från hösten 2009 till november 2011 regelbundet registrerat kundernas aktier och andra värdeandelar på bankens åtta egna värdeandelskonton i stället för på förvaltarregistrerade konton. Bankkundernas alla börstransaktioner styrdes via ett av dessa konton. (ao)
Läs mer fredagens Nya Åland!