DELA

Finansförvaltning blev bordlagd

Landskapsregeringens förslag till ny finansförvaltningslag bordläggs tills september, då lagtinget samlas efter sommaruppehållet..
Det beslöt lagtinget i går. Finansminister Mats Perämaa (Lib) presenterade förslaget där målet är något som ingen hade invändningar mot – effektiv förvaltning av offentliga medel.
Regelverket är gammalt och det borde ha reviderats redan 1993, när det nuvarande klumpsummesystemet trädde i kraft, ansåg Gunnar Jansson (Lib).
Innan ärendet bordlades hann Roger Jansson (FS) kritisera förslaget att det inte skall anges i lagen att ÅHS bestämmer om sin egen ekonomiförvaltningen.
Roger Jansson sitter i ÅHS styrelse.
Landskapsregeringen har inte för avsikt att ”i det här skedet” utfärda bestämmelser om ÅHS ekonomiförvaltning, står det i framställningen. När lagen träder i kraft ”avser landskapsregeringen att fatta beslut om att ÅHS bestämmer om sin ekonomiförvaltning på samma sätt som myndigheten gör för närvarande”. (pd)