DELA
Foto: Gränsbevakningen
Finska och svenska myndigheter har lyckats identifiera alla som befann sig ombord på dykarfartyget Fritz Reuter.

Filmbolag bakom Estonia-dykning

Förundersökningsledaren Jarkko Toivonen vid CKP säger att dykningarna vid vraket av Estonia för en tid sedan gjordes för ett norskt filmbolags räkning. Estonias vrak ligger på internationellt vatten och där kan finska myndigheter ingripa endast mot finskregistrerade fartyg.