DELA

Fifax fick ja av ÅMHM

Företaget Fifax, som ska starta landbaserad fiskodling i Eckerö, har fått godkänt av ÅMHM för den miljögranskning som Effector Sca ab i Mariehamn har ansökt om.

Kravet på avloppsrening i den slutna anläggningen där vattnet recirkuleras är att den totala mängden övergödande ämnen som får släppas ut i havet med avloppsvattnet begränsas till maximalt 200 kilo fosfor och 1 500 kilo kväve per år. Prover ska tas tolv gånger per år.

Enligt ÅMHM har Fifax visat att man har tillräcklig kunskap, solvens och organisation som fungerar.

Ansökan avser produktion av 3 000 ton regnbågslax per år från äggstadium till färdig slaktvikt på cirka 2,2 kilo samt rening av processvatten. Slaktkapaciteten beräknas bli cirka 10 ton per dygn.

Blodvatten, slam och fiskslaktavfall ska rötas i en biogasanläggning som producerar energi för den egna verksamheten. Slamresten på cirka 3 000 ton per år, 100 ton kväve och 10 ton fosfor, ska användas som jordförbättring i jordbruket. (ao)