DELA

Fifax ett steg närmare tomt på Eckerö

Fifax köpebrev rörande en tomt i Storby Eckerö har reviderats och godkänts av kommunstyrelsen. På tomten ska man anlägga en landbaserad fiskodling och ett av kraven som kommunstyrelsen ställer är att Fifax ska ansluta anläggningen till kommunalt vatten och avlopp.
Köpeskillingen ligger på 36 000 euro och kostnader för vägbyggen uppskattas till 300 000 euro. Kommunstyrelsen anhåller därför av kommunfullmäktige om tilläggsanslag på 300 000 euro för projektet. Ärendet ska tas upp i Eckerö kommunfullmäktige på torsdag. (ck)