DELA

Fifax är officiellt IHN-fritt

Fifax är nu officiellt IHN-fritt och Ålands landskapsregering har beslutat att upphäva beslutet om åtgärder mot misstänkt smittsam djursjukdom i sin helhet. Det går att läsa i ett nytt beslut från miljöbyrån.

Efter upptäckten av IHN-viruset i juni i fjol genomgick Fifax anläggning i Eckerö en omfattande industriell sanering. Efter det fick man dispens från landskapsregeringen att importera rom från USA och när Livsmedelsverket i april i år tog prover av de kläckta regnbågsynglen kunde man konstatera att IHN-virus inte påvisats.

Kostnaderna för saneringen och den slaktade fisken uppgick till totalt cirka 4,1 miljoner euro. Fifax kompenseras av Livsmedelsverket för de kostnaderna. (le)