DELA

Fick stöd för honungsförsäljning

Mickes Mat Ab i Saltvik med Michael Björklund som en av ägarna, har beviljats LBU-stöd för projektet Mickes matutveckling.
Syftet med projektet är att förädla och saluföra högklassig honung. Projektet förväntas ge tre nya arbetsplatser.
Stödet som beviljades uppgår till 30 procent av de stödberättigade utgifterna, dock högst 186.225 euro slår landskapsregeringen fast. (ns)