DELA

Fick inte dispens ör körkort

En privatperson med nedsatt syn har fått avslag på sin anhållan om dispens för att förnya körkortet.
Sökandens synskärpa understiger klart de minimikrav som anges i körkortslagen, skriver landskapsregeringen i sitt beslut.
Ålands polismyndighet, trafikinspektören och landskapsläkaren har i utlåtanden inte förordat beviljande av dispens.