DELA

Fick hembygdsrätt efter tre år

Landskapsregeringen beviljade Lennart Varjos i Lemland åländsk hembygdsrätt. Varjos är finsk medborgare och har tillfredsställande kunskaper i svenska. Han bodde på Åland till 1948 då han var fem år och flyttade tillbaks till Åland den 1 november 2006.
Hembygdsrätt beviljades inte på basen av femårsregeln, där en finsk medborgare som utan avbrott bott på Åland i minst fem år kan beviljas hembygdsrätt eftersom den sökande inte bott så länge på Åland. Men hembygdsrätt kan beviljas efter kortare bosättning i landskapet bland annat om sökanden tidigare har varit stadigvarande bosatt i landskapet minst fem år eller om sökanden tidigare har haft åländsk hembygdsrätt.
Varjos var skriven en kort tid utanför Åland på grund av sjukdom men landskapsregeringen anser inte att detta bör leda till att boendetiden börjar om från början eftersom Varjos inte har kunnat påverka behovet av tillfällig bosättning utanför landskapet.
Landskapsregeringen anser att sökanden bott i landskapet över tre år och sökanden är berättigad till åländsk hembygdsrätt. (ns)