DELA

Fick böter för farlig framfart

En medelålders kvinna har dömts till 16 dagsböter på sammanlagt 576 euro för äventyrande av trafiksäkerheten.
Kvinnan körde mot rött ljus och i och med det nästan på en pojke som just skulle korsa gatan. Barnets far tvingades gripa tag i och hålla tillbaka sonen för att kunna undvika en olycka.
Händelsen inträffade i augusti på Godbyvägen i Mariehamn. (tt-s)