DELA

Fick böter för checkbedrägeri

Ålands tingsrätt dömde en man till 25 dagsböter på sammanlagt 400 euro för betalningsmedelsbedrägeri.
I februari 2010 hade mannen löst in fem resecheckar för sammanlagt 2.500 euro i en bank på Åland. Sedan visade det sig att checkarna var förfalskade. (ns)