DELA

Fick arbetsavtal förlängt 27 gånger

En anställd vid skärgårdstrafiken har under 2009 till 2014 fått sitt arbetsavtal förlängt 27 gånger. Vid flera av tillfällena har inte någon relevant orsak angivits som grund för visstidsanställning.

En stämningsansökan mot Ålands landskapsregering, som bedriver skärgårdstrafiken, med rubriceringen visstidsanställning utan laga grund samt ogrundad uppsägning har lämnats in till Ålands tingsrätt. Förra veckan hölls muntlig förberedelse i ärendet vid tingsrätten. (ikj)