DELA

Fiberoptik går vidare

Fiberoptik-projektet i Kökar- Sottunga fortskrider.
– Förprojekteringen är nästan klar, säger Kökars kommundirektör Kurt Forsman. Vi har ett utkast till en slutrapport, men den är inte behandlad.
Det finns ännu några frågestecken, men Forsman tror att projektet kan vara klart om ett par år.
– Om allt går bra och vi går vidare genast.
Statens löften om bredband till alla hushåll fram till år 2015 kan påverka finansieringen av projektet positivt, men det utlovade 100 Mb bredbandet är långsammare än vad Kökar- Sottungas projekt hoppas på.
Finns det möjlighet att bygga ihop Kökar-Sottunga fiberoptiken med Brändö-Kumlinges?
– I det första skedet ska det vara separat. Det nuvarande systemet med landskapsandelar gör att det inte är möjligt. Vi måste nog vänta 10 år innan det går att genomföra.
I förprojekteringsgruppen sitter Rune Lindholm och Fredrik Molinder från Sottunga och Christian Pleijel och Johannes Jansson från Kökar. (ns)