DELA
Foto: Jonas Edsvik

Femte vaccindos rekommenderas

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar att över 12 år gamla personer med kraftig immunbrist ska ta en femte vaccindos mot covid-19. Det skriver Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) i ett pressmeddelande.

Den femte dosen ges mellan fyra och sex månader efter att personen i fråga har fått en fjärde vaccindos eller har insjuknat i och tillfrisknat från covid-19.

Tid för en femte vaccindos kan bokas hos en hälsocentral per telefon. Personer som är osäkra på om rekommendationen gäller dem bör kontakta sin behandlande läkare. (jn)