DELA

Feministparaply utan bidrag

Ålands feministparaplys anhållan om 22 000 euro ur Paf-medel avslås.

Pengarna skulle användas för verksamheten ”innehållande föreläsningar, studiecirklar, kampanjer och andra aktiviteter för olika samhällsfrågor utifrån ett genus– och jämställdhetsperspektiv”.

– Landskapsregeringen konstaterar att årets penningautomatmedel inom den sociala sektorn är fördelade i februari och att medel för att stöda detta i nuläget saknas. Nätverket uppmanas återkomma vid ordinarie ansökningstid i oktober hösten 2015, sägs i beslutet. (ms)