DELA

Fem vill bli ledande revisor

Fem personer har sökt tjänsten som ledande revisor vid Ålands landskapsregering. Det är Sten Eriksson från Mariehamn, som i dag jobbar inom förvaltningen som bostadslåneinspektör, Tim Mankonen från Mariehamn, Dan Meklin från Sverige, Johan Kihlman från Åbo samt Tuula Weckman från Åbo.
Nuvarande ledande revisor Agneta Mannberg-Jansson pensioneras från 1 mars nästa år.
– Vi ska försöka få till intervjuer, troligtvis under vecka 49-51 så vi kan ta ett beslut före julhelgerna. Men vi har ännu inte bestämt hur många som ska kallas in, säger förvaltningschef Arne Selander.
Mannberg-Jansson har mycket semester att ta ut och Selander tror inte att hon över huvud taget arbetar efter årsskiftet.
– Om det är intressant för den som får jobbet, kan denne komma in tidgare på posten som intern revisor fram till tjänstens början, säger Selander. (mt)