DELA

Fem kämpar om EU-pengar

Fem projekt med åländska samarbetspartners går vidare till andra omgången i kampen om finansiering från EU:s Interreg Central Baltic Program.

– Sjöräddningssamarbete mellan gästhamnar, utveckling av utbildningen av sjukvårdspersonal till sjöss, tids- och bränsleeffektivare skärgårdstransporter, åtgärder för att minska utsläpp av näringsämnen och gifter i dricksvatten och utveckling av metoder för rening samt ungt skärgårdsföretagande inom kreativa näringar som till exempel filmproduktion ingår i projekten med åländska intressenter, skriver landskapsregeringen i ett pressmeddelande.

– Sammanlagt hade 17 ansökningar åländska intressenter och de projekt som avslogs vid detta möte kan förbättra sina projektplaner och söka på nytt i höst.

Central Baltic-programmet är ett samarbete mellan Åland, Finland, Sverige, Estland och Lettland. Totalt har cirka 115 miljoner euro vikts för olika projekt för perioden 2014-2020. (tt-s)