DELA

Fel i upphandling kostade 4.660 euro

Landskapsregeringen ska betala Miro transport 4.660 euro som ersättning för rättegångskostnader i ett fall i marknadsdomstolen .
Företaget kör en del av de av landskapet upphandlade färskvarutransporterna till skärgården. De besvärade sig till marknadsdomstolen angående de krav som ställdes på en av bilarna i upphandlingen.
– Deras besvär visade sig vara korrekt, kravet var omöjligt att uppfylla. Vi avbröt upphandlingen och därför kunde inte marknadsdomstolen fortsätta sin process. Därför har vi beslutat att vi ska betala Miros rättegångskostnader, säger infrastrukturminister Veronica Thörnroos. (fj)