DELA

Fel i nämnd rättas nu till

Byggnadsnämnden i Mariehamn har gjort fel då man inte utsett protokolljusterare inför varje sammanträde utan justerat icke slutgiltigt formulerade protokoll direkt efter mötena.

Det konstaterade stadsledningen nyligen i samband med att bygglovet för de omstridda fastigheterna på Kaptensgatan 13 och 15 granskades.

Då nämnden sammanträder på måndag ska felet rättas till genom ett beslut om att hädanefter alltid utse två protokolljusterare vid varje möte. (tt-s)