DELA

Fel ersättning för färjanställda

Landskapets lönekontor arbetar febrilt med att rätta till ett fel i ersättningarna till de anställda på skärgårdsfärjorna. Med räntan inräknad kan den totala summan stiga till inemot 3 miljoner euro.
Landskapets avtalschef Sara Karlman berättar att det som nu pågår baserar sig på en dom i Högsta domstolen för ett antal år sedan. Domen gällde vilken ersättning en sjöman har rätt till på sin lediga tid.
Efter det har facken krävt att alla skall ha rätt till samma ersättning, något som landskapet och sjöfacken kom överens om i juni. Nu räknas det.
– Man måste räkna separat för varje anställd hur stor ersättningen blir inklusive förseningsräntan. Det här i sin tur betyder att man måste gå igenom alla gamla arbetsjournaler, förklarar Sara Karlman.
Lönesystemet ombord är invecklat med en rätt låg fast lön och så ett stort antal ersättningar av olika slag. Det är här det har gått fel på två punkter.
Karlman säger att man dels har räknat vederlagsledigheten fel, man har beaktat ett för litet antal dagar. Dels har man tagit med fört litet tillägg.
Hur mycket pengar det i slutändan rör sig om vågar hon inte spekulera i, men det har förekommit uppgifter om 3 miljoner euro. En stor del av summan är ränta eftersom man rättar till ett fel som har pågått sedan 2002.
– Tanken är att få uträkningarna klara och summorna utbetalda före årsskiftet. Men det handlar om ett stort antal personer, mellan 150 och 200. Det gäller inte bara dem som nu arbetar ombord utan också de som har arbetat där någon gång från 2002 framåt.
Utöver den här engångsersättningen, som nu räknas ut, får alla ombord framöver en något högre lön i och med att ersättningen nu räknas ut som HD vill. (ht)