DELA

Fastighetsskattens avkastning ökar

Enligt en preliminär uppskattning blir avkastningen av fastighetsskatten för år 2011 cirka 1.220 miljoner euro i hela Finland. Detta överstiger fjolårsbeloppet med ungefär 33 miljoner euro. Den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen har stigit i 45 kommuner, skatteprocentsatsen för byggnader för stadigvarande boende i 43 kommuner och skatteprocentsatsen för övriga bostadsbyggnader i 41 kommuner.
– På Åland har Sottunga och Vårdö höjt den allmänna skatteprocenten men i andra kommuner är skatten oförändrad, säger skattedirektör Raija Aller-Mattsson.
Postningen av beskattningsbesluten är igång och merparten av fastighetsägarna får sitt beslut denna vecka. (as)