DELA

Fast anställd efter femton år

Chefen för landskapets jordbruksbyrå, landskapsagronom Sölve Högman blir ordinarie efter att ha varit tillfälligt anställd sedan 1999.
– Tjänsten söktes inom utsatt tid av tre personer. Landskapsregeringen konstaterade att Sölve Högman uppfyller tjänstens behörighetskrav samt att han utgående från en helhetsbedömning av kunnande och förmåga är mest lämplig för tjänsten, skriver landskapsregeringen i sin motivering.
En av orsakerna till att Högman inte fått fast jobb tidigare är att han saknat tio poäng i sin högskoleutbildning. Men landskapsregeringen anser hans att utbildning i kombination med arbetslivserfarenheten räcker till. (tt-s)