DELA

Färre ungdomar går arbetslösa

Enligt statistik från ÅSUB uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 1,8 procent i juli, 0,3 procentenheter lägre än i juli ifjol. Den totala arbetslöshetsgraden som inkluderar 58 personer i sysselsättningsåtgärder uppgick till 2,2 procent och den var 0,2 procentenheter högre för de åländska männen än kvinnorna.
Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 1,0 procentenheter lägre än i juli ifjol. Arbetslösheten för de 55 år fyllda var 0,1 procentenheter lägre än ifjol.
Antalet långtidsarbetslösa ökade med 11 personer till 57 jämfört med juli ifjol, vilket utgör 0,4 procent av arbetskraften.
Antalet lediga platser i juli var 208 stycken, en plats mer jämfört med situationen ett år tidigare. Antalet lediga platser översteg antalet arbetslösa i flertal yrkeskategorier. Under juli månad tillsattes 189 stycken lediga platser, 15 stycken färre än under juli ifjol.
Av de tillsatta platserna tillsattes 47 procent inom tre veckor jämfört med 63 procent under juli ifjol. Tillsättningen av lediga platser har alltså blivit långsammare. Nyanställningarna koncentrerade sig i yrkeskategorierna service, transport och kommunikation samt hälsovård och socialt arbete. Av samtliga tillsatta tjänster var 39 stycken sjöarbetsplatser. (ml)