DELA

Färre ungdomar arbetslösa

I april var den öppna arbetslöshetsgraden på Åland i genomsnitt 3,7 procent, jämfört med 4,0 procent i april ifjol. Det visar färsk statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå.

Åsub skriver:

Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 47 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 4,0 procent, och var för de åländska männen 4,8 procent och för de åländska kvinnorna 3,3 procent.

Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 4,5 procent, i april ifjol var den 7,2 procent. Arbetslösheten för de 55 år fyllda var 3,4 procent, i april ifjol var andelen 3,2 procent. Antalet långtidsarbetslösa (177 st) ökade jämfört med april ifjol (165 st), och utgör 1,2 procent av arbetskraften (1,1 procent ifjol).

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn sjönk i april till 4,6 procent, i april ifjol var den 5,3 procent. På landsbygden var arbetslöshetsgraden i april 3,2 procent (3,1 procent i april ifjol) medan den i skärgården sjönk till 2,3 procent (3,5 procent i april ifjol).

Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i april högst i Eckerö och Geta (med 5,1 procent vardera) medan det fortsättningsvis inte fanns några arbetslösa i Sottunga.

1 KOMMENTAR

Comments are closed.