DELA

Färre studerande på Åland i höst

1 545 personer började hösten 2017 utbildningar inom Ålands lyceum, Ålands yrkesgymnasium Högskolan på Åland och Ålands folkhögskola. Det visar statistik från Åsub.

Det är färre elever i samtliga fyra skolor än hösten 2016.

På Ålands lyceum studerar 430 elever, ett tiotal färre än fjolåret. Till lusse sökte sammanlagt 140 personer till de 160 platserna och 93 procent antogs. Yrkesgymnasiet med 600 studeranden antog 70 procent av de sökande. Störst konkurrens var det på frisörprogrammet där i genomsnitt 4,5 personer per plats sökte.

250 av alla studeranden hade hemort utanför Åland, främst lockar sjöfartsprogrammen fastländska studerande.

Antalet studerande på Högskolan på Åland med inriktning på sjöfart har från 125 personer år 2011 till 55 personer år 2017.

Även för Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium är trenden nedåtgående. Sammanlagt har antalet studerande på gymnasialstadienivå minskat från 1 314 personer 2011 till 1 089 personer 2017. (jo)