DELA

Färre sov på åländska hotell

Totala antalet övernattningar på åländska hotell i november var 5.496 personer. Det innebär en minskning om drygt tre procent jämfört med november 2008, skriver Ålands statistik- och utredningsbyrå Åsub.
De finländska övernattningarna ökande med nästan fyra procent medan de svenska minskade med nästan 17 procent jämfört med samma period i fjol. Ökade gjorde även antalet övernattande gäster från övriga länder.
Av övernattningarna skedde närmare 50 procent på grund av fritid och lika många på grund av yrke. Siffrorna för november 2009 baseras på uppgifter för alla 17 hotell, men under månaden har fem hotell varit stängda.
Även om övernattningarna minskade i november går siffrorna åt andra hållet för året som helhet. Under 2009 har nämligen hotellövernattningarna hittills totalt ökat med cirka två procent. (ab)