DELA

Färre reste hit i oktober

Enligt färsk statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå uppgick antalet inresande till drygt 188.000 personer i oktober. Jämfört med samma månad förra året betyder det en minskning med drygt 1.300 personer eller närmare en procent.
Minskningen syntes i antalet resande från Finland. De svenska resenärerna ökade med sex procent, dock inte på kryssningssidan där en minskning med drygt tre procent registrerades. Under samma period minskade de inresande från Finland med knappt åtta procent. Resenärerna från övriga länder minskade även de sitt inresande med drygt sex procent.
Kryssningsresenärerna från Sverige stod för nästan 49 procent av månadens inresande och övriga inresande från Sverige för knappt 37 procent. I oktober kom således närmare 86 procent av resenärerna från Sverige medan de inresande från Finland stod för 14 procent. De inresande från övriga länder utgjorde 0,4 procent under oktober.
Hittills i år har drygt 1.963.400 personer anlänt till Åland, en ökning med 60.000 personer eller tre procent. (mt)