DELA

Färre övernattningar under november

Övernattningarna på hotell minskade med drygt åtta procent i november månad jämfört med 2010.
Totalt övernattade 5870 personer på hotell. Under årets första elva månader har dock fler personer övernattat på Åland än samma under samma period 2010. Totalt har 196.500 personer övernattat mellan januari och november vilket är en ökning på 2200 övernattningar. (jo)