DELA

Färre övernattningar på hotellen i mars

Totala antalet övernattningar på hotellen var i mars 8.155, vilket innebär en minskning om sex procent jämfört med mars ifjol. Det visar senaste statistiken från Ålands statistik- och utredningsbyrå Åsub.
Av de övernattande på hotellen var nästan 40 procent från Finland och lite mer än 58 procent från Sverige.
Siffrorna för mars 2012 baseras på uppgifter för alla 17 hotell. Under månaden har fyra hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var knappt 20 procent. I februari var den siffran 13 procent.
De absolut flesta övernattningarna, drygt 73 procent, skedde på grund av fritidsrelaterade orsaker. Under årets tre första månader har hotellen haft närmare 16.500 övernattningar. Jämfört med samma period 2011 innebär det en minskning med närmare 700 övernattningar eller fyra procent.