DELA

Färre övernattade på åländska hotell

Övernattningarna på de åländska hotellen minskade med tolv procent i februari jämfört med samma månad förra året. Enligt Ålands statistik- och utredningsbyrå låg det totala antalet på 3.955 stycken.
Hotellgästerna minskade från Finland med drygt 13 procent och från Sverige med tolv procent. Även gästerna från övriga länder var färre, där var minskningen cirka fem procent.
Beläggningsgraden på de elva hotell om höll öppet i februari var 13 procent. (mt)