DELA

Färre övernattade på Åland i januari

Det totala antalet övernattningar på åländska hotell i januari var 3.851 stycken vilket är en minskning med drygt två procent jämfört med samma månad förra året. Det visar färska siffror från Ålands statistik- och utredningsbyrå.
En liten ökning sågs från finskt håll medan de svenska gästerna minskade med nästan 13 procent. Övernattande från övriga länder ökade med nästan 117 procent.
– Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet, skriver Åsub.
Siffrorna baseras på uppgifter från 17 hotell där sex stycken höll stängt i januari. (mt)